Wij bieden brede service op terreinen als personen- en familierecht, huurrecht en de algemene civiele rechtspraktijk.

SCHEIDING

Het plan om te gaan scheiden is vaak geen gemakkelijke beslissing. Veelal gaat er een lange weg van emoties aan vooraf, voordat de knoop definitief wordt doorgehakt. Bovendien komen er erg veel zaken bij kijken. Lees verder...

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Het personen- en familierecht is een veelomvattend rechtsgebied waarmee bijna iedereen wel eens in zijn leven te maken heeft of krijgt. Denk aan een huwelijk, samenwoning of de beëindiging daarvan, dan wel de geboorte van een kind. Lees verder...

ALGEMEEN CIVIELE PRAKTIJK

De algemeen civiele praktijk ziet op het brede terrein van het verbintenissenrecht en vermogensrechtelijke zaken. Wij leggen ons voornamelijk toe op verbintenissen, die voortvloeien uit de wet, zoals onrechtmatige daad kwesties, en verbintenissen uit overeenkomst, het algemeen contractenrecht. In dit verband kunnen wij u bijstaan bij het opstellen en uitleggen van contracten, maar ook bij geschillen die hieruit voortvloeien wegens onrechtmatige daad of wanprestatie. Tevens behandelen wij incassozaken. Lees verder...

nbb_foto_853135_188x280

HUURRECHT BEDRIJFSRUIMTE

Het huurrecht regelt de verhoudingen tussen de huurder en verhuurder. Voor ondernemers is het belangrijk dat zij de huur goed regelen in een passende huurovereenkomst. Bij de huur en verhuur van horeca-, winkel-, bedrijfs- en kantoorruimte zijn de wettelijke bepalingen grotendeels van regelend recht. Veel potentiële problemen kunnen contractueel worden afgedekt. Lees verder...

VERWIJDERINGSVERZOEK GOOGLE

Doen de zoekresultaten op uw naam op Google.nl wel recht aan uw persoonlijke of professionele reputatie? Worden in uw top tien zoekresultaten berichten weergegeven die uw reputatie of recht op privacy schaden? Lees verder...