HUURRECHT BEDRIJFSRUIMTE

nbb_foto_906440_184x280Het huurrecht regelt de verhoudingen tussen de huurder en verhuurder. Voor ondernemers is het belangrijk dat zij de huur goed regelen in een passende huurovereenkomst. Bij de huur en verhuur van horeca-, winkel-, bedrijfs- en kantoorruimte zijn de wettelijke bepalingen grotendeels van regelend recht. Veel potentiële problemen kunnen contractueel worden afgedekt.

Verhuur bedrijfsruimte

De verhuur van bedrijfsruimte moet u goed regelen in een passende huurovereenkomst. Veel risico’s kunt u afdekken. Voor de juiste huurovereenkomst of voor deskundig huuradvies bent u bij Advocatenkantoor AMSTER aan het juiste adres.

Wij staan verhuurders bij in zaken als:

  • Huurovereenkomst opstellen
  • Opzegging en ontbinding huurovereenkomst bedrijfsruimte
  • Tussentijdse beëindiging huur
  • Indeplaatsstelling
  • Betalingsproblemen bij huurder

Wij staan u bij met gespecialiseerde kennis en ervaring omtrent de huur en verhuur van bedrijfsruimten. Vanaf het opstellen van de huurovereenkomst tot het oplossen van een huurconflict. Denk daarbij aan winkel-, horeca-, bedrijfs-, of kantoorruimten. Pleegt een huurder wanprestatie, wilt u een verhuurovereenkomst laten opstellen of is er een geschil ontstaan over de verhuurovereenkomst? Samen met u bepaalt de advocaat de juiste aanpak en onderzoekt welke praktische oplossingen haalbaar zijn. Wanneer bemiddeling niet tot het gewenste effect of resultaat leidt, adviseert de advocaat over eventuele gerechtelijke stappen. Wij staan zowel huurders als verhuurders bij, in alle stadia.