Personen-en Familierecht

Het personen- en familierecht is een veelomvattend rechtsgebied waarmee bijna iedereen wel eens in zijn leven te maken heeft of krijgt. Denk aan een huwelijk, samenwoning of de beëindiging daarvan, dan wel de geboorte van een kind.

De beëindiging van uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving brengt met zich mee dat er veel zaken dienen te worden geregeld, met name indien er kinderen in het spel zijn en u gezamenlijke bezittingen heeft. Te denken valt daarbij aan het (laten) vaststellen van de alimentatie voor de ex-partner en/of kinderen, de scheiding en deling van de gemeenschappelijke bezittingen (boedelscheiding) en het vastleggen van een omgangsregeling.

Omdat een (echt)scheiding op zich al een ingrijpende gebeurtenis in het leven van mensen is, streven wij ernaar de (emotionele) gevolgen van de echtscheiding zo goed mogelijk in overleg met cliënten en alle belanghebbenden af te wikkelen. Wanneer onderling overleg niet tot afspraken leidt, kunnen wij bogen op een ruime proceservaring.

Ook andere zaken met betrekking tot de kinderen, zoals gezag, uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling, afstamming, alsmede ontkenning vaderschapsacties vallen onder het familierecht. Heeft u hier vragen over dan kunt u bij ons terecht.

Onder personen- en familierecht valt bijvoorbeeld:

 • Echtscheiding
 • Scheidingsbemiddeling/mediation
 • Beëindiging geregistreerd partnerschap
 • Huwelijksvermogensrecht/boedelverdeling
 • Afwikkeling samenlevingscontracten
 • Partner- en kinderalimentatie
 • Ondertoezichtstelling en uit huis plaatsing
 • Gezag en omgang minderjarige kinderen
 • Vaderschapsactie
 • Adoptie en erkenning
 • Wijziging (voor-) naam
 • Curatele/meerderjarigenbewind/mentorschap
 • Erfrecht